Ademhalingskinesitherapie

Ademhalingskinesitherapie


Wat?

Specialisatie binnen kinesitherapie die zich richt op klachten van het ademhalingstelsel.


Behandeling van:

  • longaandoeningen zoals chronische bronchitis, emphyseem, COPD, enz.
  • voorbereiding op of revalidatie na een hart- of longoperatie
  • revalidatie na een opname op intensieve zorgen
  • baby’s met bronchitis of andere aandoeningen van de luchtwegen waarbij veel slijmen voorkomen


Behandelingstechnieken:


Voor volwassenen:

Volwassenen gaan we buik-, flank- en topademhaling laten uitvoeren. Dit kan begeleid worden door de therapeut door druk uit te oefenen op de buik of de borstkas.  We leren de patiënt ook zelfstandig te oefenen. Expectoratietechnieken  worden aangeleerd. Door krachtig lucht uit de longen te drijven, kan men makkelijker en comfortabeler de slijmen ophoesten.

Dit alles wordt vaak gecombineerd met  het optrainen van de patiënt zijn/haar conditionele toestand, dit om op die manier onder begeleiding de longcapaciteit te verhogen.


Voor  kinderen:

°Thoraxaandrukkingen:

We gaan een druk uitoefenen op de borstkas van de baby.  Deze druk verhogen we geleidelijk. De anatomische beweging van de borstkas en de ademhaling wordt gevolgd. Zo zorgen we voor een betere uitademing en worden de slijmen bovengehaald.


°Bouncing:

Als therapeut nemen we het kind op onze schoot en gaan we op een grote zitbal zitten.  We gaan de borstkas van het kind omklemmen en voeren geleidelijk de druk op met onze handen terwijl we ritmisch op- en neer bewegen op de bal. Deze techniek heeft een relaxerend effect op het kind. De neerwaartse beweging versterkt de uitademing zodat de slijmen gemakkelijker bovenkomen en opgehoest kunnen worden.

Kinesitherapie

   Hannes Bequoye

Professor Dewulfstraat 63        |       8970 POPERINGE        |       GSM: 0476/36.41.19        E-mail: info@kinehannesbequoye.be